La Música és l’art més social de totes les arts. Ens acompanya inclús des d’abans del naixement i ho farà fins al final de la vida, seguint el fil de fa milers d’anys que vehiculitzava els rituals per a donar sentit a l’existència dels nostres avantpassats. La música ens permet connectar-nos amb les nostres emocions a la vegada que amb les emocions dels altres, fent-nos sentir que no estem sols. Estem en continua relació emocional i aquesta connecció  ens permet construir plegats.

Des del 2013 vam iniciar aquest camí de construcció compartida, a través de la Musicoteràpia, a l’Escola d’educació especial Concha Espina. El suport i la confiança de La Caixa, del AMPA, de la Direcció de l’escola i el Professorat son el motor d’aquest Projecte. Un Projecte que després de 7 anys, manté vives les ganes i la il·lusió  de seguir emprant la Música per a promoure la comunicació, la relació entre iguals, la expressió, la connecció emocional i l’aprenentatge.

A partir  dels espais  de musicoteràpia hem incidit en el sentiment de benestar subjectiu a través, principalment, de les possibilitats relacionals que ens ofereixen les activitats musicals. És una experiència satisfactòria que, des del seu començament, es va facilitar oferint espais lúdics amb un enquadrament contenidor i cuidador per a la vinculació afectiva

Veure en Pau compartir amb emoció quan a ell li costa molt relacionar-se, acompanyar a la Lucia mentre s’esforça amb entusiasme per moure la ma dreta per tocar el piano o observar com l’Andrea, estant enfadada amb els altres i probablement amb si mateixa, deixa enrere el seu enuig per a fusionar-se en un ball grupal, ens permet emocionar-nos junts i sentir que estem connectats. Els noms citats son ficticis però no les experiències. Son experiències que a partir d’un espai lúdic generen un impacte significatiu; s’incideix considerablement en el desenvolupament dels alumnes a nivell físic, cognitiu i emocional.

Per què genera tanta oportunitat la musicoteràpia a l’escola? Perquè quan fem música acompanyats, les barreres desapareixen i les diferències deixen de ser tant evidents. La música que fem aquí a l’escola és accessible per a totes i tots, tothom la podem sentir, tocar i compartir, difuminant-se així la línia entre les diferents capacitats. A les sessions de música tots som capaços, el que la converteix en una eina útil per a la consecució de diferents objectius. Eliminem barreres i ressaltem potencialitats.

Els tres exemples citats son només una petita mostra de les vivències a les sessions de musicoteràpia. De la mateixa manera que en Pau, la Lucia i l’Andrea viuen aquestes experiències, son molts els nens i les nenes que han gaudit de espais musicals i grupals, suposant experiències significatives de connexió i de possibilitats. La música és aglutinadora, és lúdica i és relacional en si mateixa i ens ha permès créixer acompanyats mentre cantem, ballem i toquem instruments junts.

Experiencias de Musicoterapia Relacional en CEE Concha Espina

La música es el arte más social de todas las artes.  Nos acompaña desde antes incluso de nuestro nacimiento  y lo hará hasta el final de nuestros días, de la misma manera  que  hace cientos de años,a nuestros antepasados,  les  podría acompañar  en los rituales   para dar sentido a su existencia.  Al igual que entonces, la música nos permite conectarnos con nuestras emociones y a la vez con las emociones de los demás para hacernos sentir que no estamos solos. Estamos con los otros en continua relación emocional.  Al estar emocionalmente conectados podemos construir juntos. 

Desde 2013 llevamos  construyendo camino a través de la musicoterapia en el colegio de educación especial Concha Espina,  gracias a la ayuda de La Caixa, de  la AMPA, la dirección de la escuela  y profesorado. Seguimos con las mismas ganas     utilizando la música para promover la comunicación, relación entre iguales, expresión, conexión emocional  y aprendizaje. 

En los espacios de musicoterapia  hemos incidido sobre  el  sentimiento de bienestar subjetivo a través, sobretodo, de las posibilidades relacionales que nos ofrecen las actividades musicales. La experiencia es tan grata ahora como también lo fue en los inicios, ofreciendo un espacio lúdico pero contenedor y cuidadoso  para  la  vinculación  afectiva.  

Ver  a Pablo compartir  con emoción cuando tiene serias dificultades  de relacionarse,  acompañar a  Lucia mientras se esfuerza  con entusiasmo por mover la mano derecha para tocar el piano y advertir cómo Andrea, estando enfadada con los demás y posiblemente también consigo misma, deja  atrás su enfado para fundirse en un baile grupal   que hace que nos podamos  emocionar juntos. Los nombres que aquí aparecen son ficticios; no así las experiencias vividas.  Son  experiencias  que  pueden parecer puramente lúdicas pero   tienen un trasfondo importante: repercuten considerablemente en el desarrollo de los alumnos a nivel físico, cognitivo y emocional. 

Cuando hacemos música acompañados, las barreras desaparecen y las diferencias dejan de ser tan evidentes. La música que hacemos en la escuela es accesible para todos los participantes. Todos la podemos sentir, tocar y compartir   difuminandose la linea entre las diferentes capacidades. En las sesiones de música todos somos capaces,  lo que la convierte en una herramienta útil para lograr diferentes objetivos. Eliminamos barreras y subrayamos  potencialidades.

Los ejemplos  anteriormente citados  son solo una pequeña muestra de lo que  ocurre en las sesiones de músicoterapia. Al igual que Pablo, Lucia y Andrea son muchos los niños y niñas que han disfrutado de las diferentes experiencias musicales y sobre todo grupales. La música es accesible, es aglutinadora, es lúdica y  es relacional por sí misma  y nos ha permitido crecer acompañados mientras cantábamos, bailábamos y tocábamos juntos.

Egoitz Urberuaga